Ostvarivanje rezultata

Jasni ciljevi.
Visoki standardi.
Uvećanje vrednosti kompanije.

Program stručne prakse u TITAN Cementari Kosjerić

TITAN Cementara Kosjerić organizuje program stručne prakse
Načela održivog razvoja i društvena odgovornost integralni su deo našeg poslovanja. Četvrtu godinu zaredom organizujemo tromesečni program stručne prakse, sa ciljem da mladima iz naše lokalne zajednice omogućimo sticanje prvog radnog iskustva. Tokom programa „Znanje za izazove – gradimo kulturu neprekidnog učenja”, učesnici će biti u prilici da primene teorijsko znanje koje stiču na fakultetima, u različitim oblastima:
 
Bezbednost i zdravlje na radu
– Upoznavanje sa sistemom bezbednosti koji funkcioniše u praksi i koji nudi više od zakonom propisanih normi
– Upoznavanje sa organizacijom i dobrim praksama iz oblasti BZNR
Proizvodnja
– Teorijska i praktična znanja vezana za operacije na površinskim kopovima
– Znanja vezana za proces proizvodnje cementa
Mašinsko održavanje
– Praktična i teorijska znanja vezana za aktivnosti koje se sprovode u Mašinskom održavanju
Zaštita životne sredine
– Upoznavanje sa zakonskom regulativom i njenom primenom kao i primerima dobre prakse u oblasti zaštite životne sredine
Elektro održavanje
– Teorijske i praktične aktivnosti koje se sprovode u Elektro održavanju, uključujući IT sektor
Nabavka
– Upoznavanje sa procedurom i aktivnostima Nabavke, administracija baze dobavljača
Kvalitet
– Procesna kontrola proizvodnje i kontrola kvaliteta sirovina i cementa
Finansije i računovodstvo
– Praktičan rad u izveštavanju i kontroli
– Praktična primena relevantnih poreskih propisa
Ljudski resursi
– Radni odnosi i vođenje kadrovske evidencije
– Upravljanje ljudskim resursima i društveno odgovorno poslovanje
Prodaja
– Sticanje teorijskog znanja o komunikaciji sa kupcima (klijentima)
– Praktičan rad u izradi izveštaja i kontroli dokumentacije (Word, Excel)

Za program se možete prijaviti ako:
–    ste diplomirali, ili ste na korak do diplome fakulteta:
•    Rudarsko-geološki fakultet
•    Tehnološko-metalurški fakultet
•    Hemijski fakultet
•    Mašinski fakultet
•    Elektrotehnički fakultet
•    Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet zaštite na radu, fakulteti društvenog i tehničkog usmerenja, fakulteti sa usmerenjem za računarsku tehniku, informacione tehnologije i zaštitu životne sredine.
–    govorite engleski jezik
–    motivisani ste za učenje i timski rad

Selekcija najboljih kandidata realizuje se kroz proces analize prijava, biografija i motivacionih pisama, nakon čega će uslediti intervjui sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Za praktikante će biti organizovan Uvodni program, kroz koji će se upoznati sa svim organizacionim celinama kompanije. Praktikanti sa kompanijom potpisuju ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, i na kraju programa mogu dobiti preporuku.

 

Kompanija će, u skladu sa internim procedurama, odabrati kandidate na osnovu individualnih osobina i kvalifikacija – u kriterijumima selekcije odlučujući su usaglašenost personalnih karakteristika kandidata sa Titanovim vrednostima, zajedno sa procenjenim potencijalima i spremnošću za stručno usavršavanje, te kompanija nije u obavezi da angažuje praktikante na svim planiranim pozicijama.

Prijavu uz radnu biografiju i motivaciono pismo možete poslati do 21. maja 2017. godine na imejl: hr@titan.rs (u naslovu imejla naznačite „Stručna praksa“).


< nazad na sve vesti