Ostvarivanje rezultata

Jasni ciljevi.
Visoki standardi.
Uvećanje vrednosti kompanije.

Početak profesionalne karijere u Titan Cementari KosjerićVeć tri godine unazad, u okviru svoje politike društveno odgovornog poslovanja, TCK organizuje tromesečni program stručne prakse, pod nazivom „Znanje za izazove – gradimo kulturu neprekidnog učenja”. Namenjen prvenstveno studentima završnih godina i diplomcima, program doprinosi da teorijsko znanje, stečeno na fakultetima, dobije empirijsku potporu. Time kompanija podržava mlade iz lokalne zajednice u usavršavanju znanja i veština, i građenju buduće karijere.

U procesu selekcije, polaznici savlađuju prve korake koji će im koristiti u potrazi za budućim poslom. Prijava za program stručne prakse sadrži motivaciono pismo i radnu biografiju, nakon čega se obavlja intervju sa kandidatima, identičan razgovoru za posao. To je odličan podsticaj za poboljšanje strategije ličnog predstavljanja i unapređenje poslovne  komunikacije.

   

Ove godine, osam odabranih praktikanata iz Kosjerića pohađalo je Titanovu tradicionalnu obuku stručnog osposobljavanja, stičući važna radna iskustva u sektorima Bezbednost i zdravlje na radu, Nabavka, Kvalitet, Ljudski resursi, Proizvodnja, Prodaja i Finansije i računovodstvo. Primljeni polaznici prvo su prošli kroz jednonedeljni uvodni program, u kome su ih zaposleni iz svih Cementarinih sektora ljubazno i posvećeno upoznali sa celokupnim sistemom funkcionisanja fabrike. Konkretnija obuka je nastavljena u organizacionim jedinicama.

Ovogodišnji učesnici Titanove obuke za razvoj budućih kadrova izrazili su pozitivne stavove o organizaciji fabrike i stručnosti mentora, koji su im predano i nesebično prenosili svoje kompetencije. Mogućnost da se fakultetsko obrazovanje specijalizovano primeni u bogatoj i savremenoj praksi Titan Cementare Kosjerić, mladim ljudima otvara veće šanse za tržište rada i ostvarenje profesionalnih ambicija.< nazad na sve vesti