Ostvarivanje rezultata

Jasni ciljevi.
Visoki standardi.
Uvećanje vrednosti kompanije.

Za moj Kosjerić – konkurs za najbolji lokalni projekat

Titan Cementara Kosjerić objavljuje konkurs sa ciljem da se izaberu i nagrade najbolji projekti na teritoriji Opštine Kosjerić, koji će unaprediti kvalitet života građana Kosjerića i predstavljati dugoročan podsticaj svima da se uključe i zajedno doprinesu ostvarenju boljih uslova za život. 

Konkurs je raspisan iz sledećih oblasti: Kultura (promocija kulturnih dešavanja i projekata od lokalnog i eventualno šireg značaja), Ekologija (unapređenje zaštite životne sredine i podizanje ekološke svesti), Obrazovanje (unapređenje uslova obrazovanja) i Socijalna zaštita i uključivanje (unapređenje statusa socijalno ugroženih/ marginalizovanih grupa stanovnika Kosjerića). Glavni kriterijumi izbora najboljeg projekta su: usmerenost na rešavanje realnih problema građana, ostvarivanje konkretnih prednosti za građane, kao i usaglašenost projekta sa vrednostima TITAN Cementare Kosjerić i Strategijom razvoja Opštine Kosjerić.

Konkurs će trajati od 18. februara do 4. marta 2015. godine. Dobitnici će biti proglašeni na svečanoj ceremoniji i dodeli nagrada 25. marta, dok ukupni budžet za nagrađivanje najbolje ocenjenih projekata iznosi 20.000 evra. Pravo učešća imaju nevladine, neprofitne i humanitarne organizacije kao i udruženja građana i institucije registrovane na teritoriji Opštine Kosjerić. 

Uslovi, način prijavljivanja kao i ceo tekst konkursa možete pronaći na veb sajtu TITAN Cementare Kosjerić, na stranici „Za moj Kosjerić 2015“.< nazad na sve vesti