Ostvarivanje rezultata

Jasni ciljevi.
Visoki standardi.
Uvećanje vrednosti kompanije.

Naša zajednica – naša odgovornost

Titan Cementara Kosjerić organizovala je 12. decembra sastanak sa stejkholderima „Naša zajednica – naša odgovornost“, na kome smo ugostili predstavnike najvažnijih zainteresovanih društvenih aktera, sa ciljem da kroz zajednički rad identifikujemo važne teme, na koje će se u budućnosti fokusirati Izveštaji o društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju, kao i kompanijska strategija društvene odgovornosti. Ocena materijalnosti predstavlja važan korak u definisanju sadržaja izveštaja o održivosti, a uključivanje ključnih stejkholdera omogućuje kompaniji da lakše prepozna razumne potrebe i očekivanja zainteresovanih strana i odgovori na njih.


Tokom celodnevnog radnog sastanka, na kome je tražen odgovor na pitanje „Kojih pet tema smatramo ključnim za budućnost lokalnog razvoja?“, imali smo priliku da kroz aktivno učešće svih razmenimo ideje i stavove, i na ovaj način uložimo dodatnu energiju u izgradnju poverenja i transparentnog dijaloga između kompanije i zajednice.  Rad u grupama omogućio je autentično uključivanje i kreiranje pozitivne atmosfere koja je pokazala rezultate. Stejkholderi su pokazali veliko interesovanje, za aktivnosti koje kompanija sprovodi u domenu društvene odgovornosti i održivosti, kao i za mogućnosti koje ovakav vid dijaloga pruža na dugi rok.


Na forumu „Naša zajednica – naša odgovornost“ učestvovali su predstavnici zaposlenih, naših kupaca, dobavljača, kao lokalnih ustanova i organizacija: Milena Živanović i Ljubislavka Nedeljković (Ingrap Omni), Radovan Stamenić (Kata Koming), Dragan Matić (Foto Fuji Centar), Blagoje Pavlović (Pavlović d.o.o.), dr Ilija Vukadinović (Komisija za zaštitu i unapređenje životne sredine), Zorica Vuković (Opština Kosjerić), dr Ljubica Knežević (Dom zdravlja Kosjerić), Zoran Ristović (OŠ „Mito Igumanović“), Milutin Bogdanović (Tehnička škola Kosjerić), Branislav Vukotić (Centar za socijalni rad), Vinka Marić (Narodna biblioteka „Sreten Marić“), Slađana Vujić (Radio Kosjerić), Marko Tošović i Tijana Marić (NVO Ko.AKTIVA), Milan Štulović (FK „Crnokosa“), Milan Vasović (PED „Subjel“), Ivan Jovanović (Udruženje ribolovaca „Skrapež“), Miroslav Jovanović, Božo Simeunović i Radivoje Jevtić (TCK).

< nazad na sve vesti