Ostvarivanje rezultata

Jasni ciljevi.
Visoki standardi.
Uvećanje vrednosti kompanije.

Priznanje Globalnog dogovora za Titan Grupu

Komunikacija o napredovanju u okviru izveštavanja o društveno odgovornom poslovanju Titan Grupe, na nivou je zahteva naprednog nivoa Globalnog dogovora.

Ovom ocenom, kancelarija Globalnog dogovora odaje priznanje kompanijama koje teže najboljim rezultatima, usvajaju i izveštavaju o najboljim praksama u okviru održivog upravljanja.

Komunikacija o progresu Titan Grupe javno je dostupna na veb-sajtu Globalnog dogovora.

Godišnji izveštaj o društveno odgovornom poslovanju i održivosti Titan Grupe za 2010. godinu, možete pogledati ovde.

< nazad na sve vesti