Integritet

Etičnost u poslovnim praksama.
Transparentnost.
Jasna i otvorena komunikacija.

JUL 2014

JUL 2014


Konkurs „Za moj Kosjerić” | BZR: dobre prakse | Dani TCK | Kodeks ponašanja – pravo na lični i kolektivni integritet | Titan vrednosti: društveno odgovorno poslovanje u praksi | Najbolji recitatori – svoj deci sveta | Školice – inovativni korak u učenju
< nazad na sve novine