Integritet

Etičnost u poslovnim praksama.
Transparentnost.
Jasna i otvorena komunikacija.

JANUAR 2013

JANUAR 2013


TCK – nova članica Foruma poslovnih lidera Srbije | Kodeks ponašanja Titan Grupe | Izgradnja puta na kopu krečnjaka | Briga o najvrednijem prirodnom resursu | Ravnopravnost polova u zapošljavanju i karijeri | Šansa za mlade kadrove | Edukacija o preradi otpada | Sa puta po Sloveniji i Austriji
< nazad na sve novine