Stalno samousavršavanje

Organizacija koja uči.
Spremnost na promene.
Odgovori na izazove.

Nevenka Nikolić

Nevenka Nikolić
menadžer Zaštite životne sredine
Diplomirala je 1998. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu.
U Cementari radi od 1999. godine.


< nazad na prethodnu stranu