Stalno samousavršavanje

Organizacija koja uči.
Spremnost na promene.
Odgovori na izazove.

Dragan Mijailović

Dragan Mijailović
menadžer Bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite
Rođen 1971. godine. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu. U Titan Cementari Kosjerić radi od 2006. godine, u Mašinskom održavanju, a od juna 2015. godine kao menadžer bezbednosti i zdravlja na radu.

< nazad na prethodnu stranu