Stalno samousavršavanje

Organizacija koja uči.
Spremnost na promene.
Odgovori na izazove.

Miroslav Gligorijević

Miroslav Gligorijević
Generalni direktor
Rođen je 1968. godine. Završio je Mašinski fakultet u Beogradu, a u Cementari radi od 1995.


< nazad na prethodnu stranu