Stalno samousavršavanje

Organizacija koja uči.
Spremnost na promene.
Odgovori na izazove.

Nina Vasović-Mijačević

Nina Vasović-Mijačević
menadžer Nabavke
Diplomirani inženjer organizacionih nauka. Diplomirala 2001. na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
U TCK radi od 2002. godine, najpre u Finansijama i računovodstvu, a od jula 2010. godine na poziciji menadžera Nabavke.
< nazad na prethodnu stranu