Ostvarivanje rezultata

Jasni ciljevi.
Visoki standardi.
Uvećanje vrednosti kompanije.

Za moj Kosjerić 2014

Informacije o rezultatima konkursa „Za moj Kosjerić“ 2014. godine možete pronaći ovde.

Titan Cementara Kosjerić pripremila je konkurs sa ciljem da se izaberu i nagrade najbolji projekti na teritoriji opštine Kosjerić, koji će unaprediti kvalitet života u Kosjeriću i predstavljati dugoročan podsticaj građanima i organizacijama da se uključe i umreže, i doprinesu ostvarenju boljih uslova za život. Pobedničke projekte će finansirati Titan Cementara Kosjerić. Konkurs će trajati od 1. februara do 21. februara 2014. godine. Pobednici će biti proglašeni na svečanoj ceremoniji i dodeli nagrada 24. marta. Pravo učešća imaju nevladine, neprofitne i humanitarne organizacije, kao i udruženja građana, ustanove i institucije prijavljene na teritoriji Opštine Kosjerić.
 

KONKURS „ZA MOJ KOSJERIĆ“

Titan Cementara Kosjerić raspisuje konkurs „Za moj Kosjerić“ u okviru koga će podeliti finansijska sredstva za realizaciju projekta iz sledećih oblasti i sa sledećim ciljevima:
•    Kultura – promocija lokalnih kulturnih dešavanja i projekata, od lokalnog, i eventualno šireg značaja
•    Ekologija – unapređenje životne sredine i podizanje ekološke svesti kod svih društvenih grupa
•    Obrazovanje – unapređenje uslova obrazovanja i mogućnosti za (formalno i neformalno) obrazovanje u Kosjeriću
•    Socijalna zaštita i uključivanje – unapređenje statusa socijalno ugroženih/ marginalizovanih grupa stanovnika Kosjerića

Glavni cilj konkursa
Osnovni cilj konkursa „Za moj Kosjerić“ je inovativno i održivo unapređenje kvaliteta života građana Kosjerića putem realizacije odabranih i najviše ocenjenih projekata, odnosno, kroz finansijsku podršku onim inicijativama koje pokazuju uključenost građana u rešavanje zajedničkih problema, i na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i promovišu saradnju sa različitim društvenim akterima.

Kriterijumi za odabir najboljeg projekta:

•    relevantnost i usmerenost projekta na rešavanje konkretnih problema i izazova lokalne zajednice
•    uticaj projekta na ostvarivanje konkretnih prednosti pojedinih grupa ili svih građana u Opštini Kosjerić
•    održivost, delotvornost i dugoročnost
•    unapređenje kvaliteta života građana Kosjerića
•    usaglašenost projekta sa vrednostima Titan Cementare Kosjerić i strategijom razvoja Opštine Kosjerić
•    inovativnost u osmišljavanju i realizaciji projekta
•    odgovornost i edukativnost prema drugim članovima zajednice
•    otvorenost projekta za uključivanje drugih aktera sa teritorije Opštine Kosjerić

Formalni kriterijumi za učestvovanje:

•    Jedna organizacija može prijaviti jedan projekat po ponuđenoj oblasti
•    Jedna organizacija ne može prijaviti više od tri projekta ukupno
•    Projektni ciljevi prijavljenog projekta moraju odgovarati kriterijumima za odabir najboljeg projekta
•    Popunjen obrazac za prijavljivanje mora biti dostavljen u definisanom roku

Način podele sredstava za odabrani projekat i sastav žirija
O pristiglim projektima odlučuje i ocenjuje ih posebna komisija u sledećem sastavu:
•    TCK, predstavnici menadžmenta
•    Opština Kosjerić, predstavnici
•    Lokalna zajednica, predstavnik

Način prijavljivanja
Za učešće na konkursu potrebno je odgovoriti na zahteve konkursa, i popuniti i dostaviti Obrazac za prijavljivanje projekta i tabelu budžeta. Popunjen obrazac i prateća dokumenta i priloge, potrebno je dostaviti
elektronski, na adresu: csr@titan.rs (naslov/subject imejla: Za moj Kosjeric 2014),
ili poštom, na adresu:
TITAN Cementara Kosjerić
Ljudski resursi, Za moj Kosjerić
Živojina Mišića b.b.
31260 Kosjerić

Ko se može prijaviti
Za ovaj program mogu konkurisati:
nevladine, neprofitne i humanitarne organizacije kao i udruženja građana i institucije prijavljene na teritoriji Opštine Kosjerić.
Za ovaj program ne mogu konkurisati:
Pojedinci (fizička lica), politička i verska udruženja, kao ni organizacije/institucije koje promovišu interese i ideje političkih partija ili verskih grupa.

Ukupna vrednost budžeta za podršku projektima
Ukupan budžet za nagrađivanje najbolje ocenjenih projekata iznosi 20.000 evra. Budžet će biti raspodeljen u zavisnosti od ocena žirija na jedan ili više projekata, dok se ne potroši ukupan iznos budžeta, u zavisnosti od toga na koji način i u kojoj meri su projekti odgovorili na zahteve konkursa.

Rokovi
Konkurs je otvoren od 1. februara do 21. februara 2014. godine.
Krajnji rok za podnošenje prijava je: 21. februar 2014. godine do 12 časova.
Rezultati konkursa biće objavljeni do 24. marta 2014. godine.

Način objavljivanja uslova i rezultata konkursa
Lista izabranih projekata biće objavljena na vebsajtu Titan Cementare Kosjerić, dok će svi učesnici o rezultatu konkursa biti obavešteni imejlom (pod uslovom da elektronsku adresu obezbede u prijavi).

Dodatne važne informacije
•    Aplikant treba da podnese sopstvenu prijavu. Ukoliko druga organizacija podnese prijavu u ime prve organizacije, ona neće biti razmatrana
•    U slučaju da aplikant podnosi projekat u saradnji sa nekom drugom organizacijom, mora biti navedeno koja organizacija će biti nosilac projekta
•    Ako više aplikanata pošalju potpuno isti predlog projekta, sve takve prijave biće automatski povučene iz konkursa
•    Nosioci pobedničkih projekata biće u obavezi da periodično izveštavaju o napredovanju u realizaciji.
 
Obrazac za prijavljivanje
Forma za prikaz budžeta projekta
Primer popunjene tabele 2.4 Plan aktivnosti

Tekst i uslove konkursa „Za moj Kosjerić 2013“ možete pronaći ovde.