Društveno odgovorno poslovanje

Bezbednost pre svega.
Održivi razvoj.
Saradnja sa zajednicom.

TITAN Grupa

Titan Grupa je multi-regionalni, vertikalno integrisani proizvođač cementa i srodnih građevinskih materijala. Sa sedištem u Grčkoj, i istorijom stalnog rasta, od osnivanja, 1902. godine, Grupa je proširila svoje poslovanje na 13 zemalja, direktno zapošljavajući više od 5500 ljudi.

Titan Grupa se neprekidno razvija, povezujući duh inicijative i vrhunsku operativnost sa poštovanjem ljudi, društva i životne sredine.

Poslovni uspeh i reputacija Titan Grupe zasnovani su na primeni najboljih dostupnih tehnologija (best available technologies – BAT) u procesima proizvodnje i metodama distribucije, na sistematskim istraživanjima i neprekidnom unapređivanju znanja i veština, i na najboljim ljudskim resursima.Posvećenost Titan Grupe društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju potvrđuje se kroz poslovne politike i praksu, i kroz aktivno učešće u međunarodnim inicijativama. Titan je prva grčka kompanija – potpisnica Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, čiji je cilj zaštita ljudskih i radnih prava, zaštita životne sredine, i borba protiv mita i korupcije. Kompanija je član DOP Evropa, Svetskog poslovnog saveta za održivi razvoj, Inicijative za održivost u cementnoj industriji i Evropske alijanse za DOP. Takođe je član Helenske federacije preduzeća, Grčke asocijacije rudarskih preduzeća, Privredne i industrijske komore Atine i Asocijacije proizvođača portland cementa.