Ostvarivanje rezultata

Jasni ciljevi.
Visoki standardi.
Uvećanje vrednosti kompanije.

Ekomonitor
Prikaži godinu:

Emisija praškastih materija na peći
U cementnoj industriji najznačajnije izvore emisije praškastih materija (prašine) predstavljaju emiteri tehnološkog procesa - peći, mlinova i difuzni izvori emisije koji nastaju usled manipulacija i transporta materijala.

Rezultati kontinualnih merenja u Titan Cementari Kosjerić


50

GVE (mg/Nm3)

GVE – Granična vrednost emisije (Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh („Sl. glasnik RS“, br. 71/2010 i 6/2011))
Nm3 - temperatura 273,15K, pritisak 101,3 kPa, suv gas, zapreminski udeo kiseonika 10%Emisija NOx na peći
Emisije azotovih oksida (NOx) nastaju u procesima sagorevanja na visokim temperaturama.

Rezultati kontinualnih merenja u Titan Cementari Kosjerić


1300

GVE (mg/Nm3)

GVE – Granična vrednost emisije (Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh („Sl. glasnik RS“, br. 71/2010 i 6/2011))
Nm3 - temperatura 273,15K, pritisak 101,3 kPa, suv gas, zapreminski udeo kiseonika 10%Emisija SO2 na peći
Prisustvo sumpora (S) u sirovinskim materijalima je osnovni uzrok nastajanja SOx emisija a koje su direktni uzročnici nastanka kiselih kiša. Iz tog razloga je veoma važno da ove emisije budu na što je moguće nižem nivou.

Rezultati kontinualnih merenja u Titan Cementari Kosjerić
400
GVE (mg/Nm3)

GVE – Granična vrednost emisije (Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh („Sl. glasnik RS“, br. 71/2010 i 6/2011))
Nm3 - temperatura 273,15K, pritisak 101,3 kPa, suv gas, zapreminski udeo kiseonika 10%